Drinks menu

Porez i usluga su uključeni u cijenu. Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
potrošača i knjiga prigovora nalazi se za šankom. Zabranjeno je točenje, prodaja i
konzumacija alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.
Taxes and service are included in price. Notice on how to submit a written complaint
and book of complaints is located near counter. It is forbiden to serve, sell or consume
alcoholic drinks to minors.